Tổng hợp câu đố vui về chữ, câu đố chữ cái, câu đố về chữ cái tiếng việt phần 2. Những câu đố vui về chữ có đáp án và hay nhất.

Câu đố vui về chữ - phần 1
Câu đố vui về chữ – phần 2

 

Em thường đè cổ trâu bò
Làm cho chúng phải lăm lo kéo cầy
Ét sì đem ráp vào đây
Thì ra là một vật trên tay anh cầm – Là chữ gì?
 Đáp án
Chữ ách, sách

 

Có huyền, sao nặng thế
Bỏ huyền thêm hỏi, dùng may áo quần
Giúp cha, giúp mẹ đỡ đần
Ví thêm nặng, phải lãnh phần trông em – Là chữ gì?
 Đáp án
Chữ chì, chỉ, chị

 

Một châu trong ngũ đại châu
Chữ Nho có nghĩa bay mau lên trời
Thêm huyền mập lắm, ai ơi
Mất đầu là mở miệng cười, chữ chi – Là chữ gì?
 Đáp án
Chữ phi, phì, hị

 

Không huyền, vị của hạt tiêu
Có huyền, công việc sớm chiều nhà nông
Mất đuôi, ăn có ngon không
Dầm tương, dân chúng ruộng đồng dùng quen – Là chữ gì?
 Đáp án
Chữ cay, cày, cà

 

Em là bạn của Đà thanh
Xuân qua, hạ đến vẫn xanh xanh rì
Bỏ liền hai chữ đầu đi
Cha cha, cha mẹ là gì, biết chăng
Đến khi chữ cuối bị quăng
Phải xem lại tất, hỏi rằng chữ chi – Là chữ gì?
 Đáp án
Chữ thông, ông, ôn

 

Không huyền hạt nhỏ mà cay
Có huyền vác búa đi ngay vào rừng – Là chữ gì?
 Đáp án
Chữ tiêu, tiều

 

Bà già thì thích
Trẻ nít không ưa
Mất huyền, con vật cày bừa cho ta
Thiếu đầu là của ông già
Bay mũ thành thứ dân ta ăn nhiều – Là chữ gì?
 Đáp án
Chữ trầu, trâu, râu, rau

 

Mang tên một thứ trái hay
Sắc vào là thứ tài trai thường dùng
Thêm “i” loài thú chạy nhanh,
Huyền trên, ngồi ngựa đi quành đường đua – Là chữ gì?
 Đáp án
Chữ na, ná, nai, nài

 

Cái chi làm bạn với bình,
Nặng vào có thể vẽ hình người ta
Hỏi thành cháy cửa cháy nhà
Thêm huyền thì hết khi mà giận nhau. – Là chữ gì?
 Đáp án
Chữ hoa, họa, hỏa, hòa

 

Không tê nghiền nhỏ thức ăn
Có tê thì đến đêm rằm tìm tôi
Sắc là màu bạc như vôi
hay là màu tóc của người già nua. – Là chữ gì?
 Đáp án
Chữ răng, trăng, trắng

 

Nếu thấy hay các bạn hãy chia sẻ để bạn bè và mọi người cùng biết nhé

4/5 - (112 bình chọn)

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *